پرش لینک ها

— دوربین و سیستم های فراطیفی SPECAM

راهنمای نصب و راه اندازی

ایده های خود را با یک ویرایشگر بصری بصری زنده کنید. وب سایت خود را به صورت بصری ایجاد ، ویرایش و سفارشی کنید و تغییرات را فوراً مشاهده کنید. بدون کدگذاری لازم است!

دانلود دفترچه راهنما
— دوربین و سیستم های فراطیفی SPECAM

راهنمای کار با دستگاه

مجموعه برنده جایزه. هر نسخه ی نمایشی یا الگوی را با یک کلیک نصب کنید. شما می توانید تمام نسخه های نمایشی و الگوها را با هم ترکیب کنید. هر نسخه ی نمایشی با ویژگی های خرید می تواند به یک صفحه یا چند صفحه تبدیل شود.

دانلود دفترچه راهنما
— دوربین و سیستم های فراطیفی SPECAM

درسنامه

مجموعه برنده جایزه. هر نسخه ی نمایشی یا الگوی را با یک کلیک نصب کنید. شما می توانید تمام نسخه های نمایشی و الگوها را با هم ترکیب کنید. هر نسخه ی نمایشی با ویژگی های خرید می تواند به یک صفحه یا چند صفحه تبدیل شود.

دانلود فایل درسنامه