پرش لینک ها

دوربین فراطیفی

SPECAM ALPHA

دوربين فراطیفی مدل Alpha دارای حداکثر سرعت 15fps و در دامنه طول موجی 400nm الی 950nm با دقت متوسط 2.5nm تصویر فراطیفی ثبت می کند. این دوربین جهت نصب بر روی اسکنر رومیزی پیشنهاد می شود.

سنسور مورد استفاده در این دوربین فراطیفی از شرکت Basler است. روزنه ورودی با تعداد حدود 350 پیکسل نمونه برداری می شود لذا رزولوشن فضایی قابل قبولی فراهم می کند.

میدان دید این دوربین به انتخاب لنز وابسته است. جدول لینک زیر میدان دید و رزولوشن فضایی عرضی دوربین را مشخص می کند.

کلیک کنید

Max frame rate

۱۵

 

 

 

Spectral sampling (pixel)

۴۴۰

 

 

 

Bit depth

۱۲

 

Slit sampling (pixel)

۳۵۰

 

 

 

Spectral Rage (nm)

۴۰۰-۹۵۰

 

Spectral Resolution (Channels)

2.5nm (220)