پرش لینک ها

دوربین فراطیفی

SPECAM DELTA

دوربين فراطیفی مدل Delta دارای حداکثر سرعت 750fps و در دامنه طول موجی 400nm الی 950nm با دقت متوسط 2.5nm تصویر فراطیفی ثبت می کند. این دوربین فقط جهت نصب بر روی دستگاه جورچین یا دستگاهی مشابه که سرعت بسیار بالای تصویر برداری لزوم دارد و تامین منبع نور بسیار بالا امکان دارد، پیشنهاد می شود.
تفاوت اساسی این دوربین فراطیفی سرعت بسیار بالاتر نسبت به مدل Gamma است.  در سرعت بالا اصولا زمان نوردهی بسیار پایین خواهد بود و لذا شدت نور دریافتی نیز کاهش خواهد یافت. در مدل Delta با انتخاب سنسور Basler با نوفه پایین تر و سرعت های بالاتر نسبت به مدل  Delta این مشکل تا حدودی بهینه شده است. جهت افزایش میزان سیگنال روزنه ورودی با تعداد کمتری حدود 150 پیکسل نسبت به مدله Delta نمونه برداری می شود.
میدان دید این دوربین به انتخاب لنز وابسته است. جدول لینک زیر میدان دید و رزولوشن فضایی عرضی دوربین را مشخص می کند.

کلیک کنید

Max frame rate

۷۵۰

 

 

Bit depth

۱۲

 

Spectral sampling (pixel)

۴۴۰

Slit sampling (pixel)

۱۵۰

 

Spectral Rage (nm)

۴۰۰-۹۵۰

 

Spectral Resolution (Channels)

2.5nm(220)