پرش لینک ها

دوربین فراطیفی

SPECAM BETA

دوربين فراطیفی مدل Beta دارای حداکثر سرعت 100fps و در دامنه طول موجی 400nm الی 950nm با دقت متوسط 2.5nm تصویر فراطیفی ثبت می کند. این دوربین جهت نصب بر روی اسکنر میدانی و رومیزی پیشنهاد می شود.
تفاوت این دوربین با مدل Alpha تنها در سرعت داده برداری است لذا در شرایطی که ثبت سریع تصویر فراطیفی الزام دارد استفاده از این دوربین توصیه می شود. در شرایطی که شدت نور تابیده به نمونه بالا باشد زمان نوردهی کوتاه تر خواهد شد و لذا زمان تصویربرداری فراطیفی در مدل Beta کوتاه تر می شود.
میدان دید این دوربین به انتخاب لنز وابسته است. جدول لینک زیر میدان دید و رزولوشن فضایی عرضی دوربین را مشخص می کند.

کلیک کنید

Max frame rate

۱۰۰

 

 

Spectral sampling (pixel)

۴۴۰

 

 

Bit depth

۱۲

 

Slit sampling (pixel)

۴۰۰

 

 

Spectral Rage (nm)

۴۰۰-۹۵۰

 

Spectral Resolution (Channels)

2.5nm(220)