پرش لینک ها

مقادیر FOV و IFOV برای لنزهای مختلف

FOV : میدان دید با زاویه دید از لنز به سمت صحنه تعیین می شود. این بستگی به فاصله کانونی طول و اندازه شکاف ورودی تصویرگر فراطیفی دارد.

IFOV : میدان دید لحظه‌ای، زاویه‌ای است که توسط پرتاب هندسی عرض شکاف ورودی تصویرگر فراطیفی به سطح هدف تعلق می‌گیرد.

 

F = 25mmF = 16mmF = 12mmlens
10 degrees15 degrees20 degreesFOV
0.002 rad0.003 rad0.004 radIFOV