پرش لینک ها

کاربردهای دوربین های فراطیفی.

سیستم های فراطیفی SPECAM کاربردهای فراوانی دارند که برخی از آنها در ای نصفحه بیان شده اند. همانطور که مثال‌های زیر نشان می‌دهند، راه‌حل‌های ما طیف وسیعی از مشکلات را حل می‌کنند.

مقایسه تصویربرداری فراطیفی Vis-NIR و دستگاه Spad در اندازه‌گیری پارامتر NVDI و کلروفیل برگ و اندازه‌گیری تنش گیاه

یکی از روش­های بررسی سلامت گیاهان و محصولات کشاورزی مطالعه رفتار طیف انعکاسی گیاه و ثبت آن با دوربین فراطیفی است. از بررسی تصاویر فراطیفی امکان تشخیص آفات، بررسی تنش‌ها، نظارت بر سلامت گیاهان امکانپذیر می‌شود. در یک پژوهش نشان داده شده است که تعیین شاخص NDVI یا غلظت کلروفیل با تصویربردار فراطیفی SPECAM با همبستگی 35/85 درصدی با اندازه‌گیری دستگاه Spad همخوانی دارد.

 

[1]R. O. Green, “Hyperspectral Airborne “Viareggio 2013 Trial” Data Collection for Detection Algorithm Assessment”, IEEE, 1939-1404 2016.

تعیین درصد چربی در گوشت چرخ‌کرده و لخم گوسفند و گاو با تحلیل تصاویر دوربین فراطیفی SPECAM

جهت بررسی کیفیت مواد غذایی در خط تولید و یا در محل توزیع، ابزارها و تکنیک¬هایي وجود داردکه عموما کند و مخرب است، اما امروزه با استفاده از تصویربرداری فراطیفی و با تجزیه و تحلیل داده¬ها، بررسی کیفیت مواد غدایی توسعه بسیاری یافته است. دراین راستا جهت نمایش عملکرد دوربین فراطیفی SPECAM مابین شرکت پرتو افزار صنعت و معاونت سلامت غذا ایران در زمینه تشخیص انواع گوشت لخم و چرخ کرده و درصد چربی موجود در آنها همکاری صورت گرفته است [1]. شکل 2

[1] – زلفی فرشته، درودی احمد، سلطانی پیمان، بهمن ماه 1398، ” تعیین درصد مخلوط چرخ‌کرده گوشت گوسفند، گاو و درصد چربی توسط تحلیل مکعب داده¬ای دوربین فراطیفی”، بیست و ششمین کنفرانس اپتیک وفوتونیک و دوازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه خوارزمی

کاربرد تصویربرداری فراطیفی Vis-NIR در صنایع غذایی تشخیص تقلب در زعفران

در توليد انواع مختلف مواد غذايي همواره آمار تقلب و كيفيت پايين مواد غذايي به چشم مي آيد كه در اين بين زعفران با 5 درصد تقلب ثبت شده در رتبه چهارم قرار دارد. فناوری‌های تشخیصی که برای زعفران به کار می‌روند، عمدتاً بر اساس تکنیک‌های کروماتوگرافی و طیف‌سنجی هستند. به کمک تصویربرداری فراطیفی وتحلیل دادهای آن امکان تشخیص نسبتاً سریع و غیرمخرب تقلب بررسی شده است [1]. شکل.1 تصاویر RGB و تصویر فراطیفی متناظر آن را براي نمونه زعفران و زردچوبه را نمايش مي‌دهد.

 

 

[1] Hashemi-Nasab, F. S., & Parastar, H. (2022). Vis-NIR hyperspectral imaging coupled with independent component analysis for saffron authentication. Food Chemistry, 393, 133450.

 

توان شناسایی اجسام هم رنگ محیط با تحلیل تصاویر دوربین فراطیفی

یکی از کاربرد های مورد توجه دوربین فرا طیفی میدانی در تشخیص استتار یک شئ در محیط، است. توانایی تشخیص یک پارچه کتانی به رنگ نزدیک به خاک در یک منطقه بیابانی در فاصله حدود 80 متر مطابق شکل.1 توسط توسط دوربین فراطیفی  SPECAMتصویر برداری شده است. کلاسه بندی طیف های موجود در محیط شامل خاک، دیوار اجری، سنگ فرش، برگ درختان و پارچه کتانی باکد SVM تشخیص داده شده است و بیشترین شباهت با مولفه‌های طیفی بررسی و در نتیجه آن محل پارچه شناسایی شده است.( شکل 2 )[1].

 

[1]R. O. Green, “Hyperspectral Airborne “Viareggio 2013 Trial” Data Collection for Detection Algorithm Assessment”, IEEE, 1939-1404 2016.

اندازه‌گیری پارامترهای پوست با دوربین فراطیفی

از تحلیل تصاویر فراطیفی پوست بدن،اطلاعاتی راجع به بیومارکرهایی چون هموگلوبین، کرموفورهایی و ملانین بدست می‌آید. پارامترهای مرتبط با پوست، طیف منحصر به فرد خود را دارند، با اندازه‌گیری پارامترهای پوست، تشخیص بیماریهای شایع پوست آسان‌تر و دقیقتر می‌شود. با این روش بدون بکارگیری روشهای آزمایشگاهی که بعضا پرهزینه و وقت‌گیر هستند، با زمان کوتاهتر و در مراحل ابتدایی انجام خواهد شد.

 

Abdollahpour, Roqayeh; Darudi, Ahmad; Soltani, Peyman: “Measurement of the skin parameters with a hyperspectral camera”, The Annual Physics Conference of Iran, August 2019

اندازه‌گیری پارامترهای پوست با دوربین فراطیفی

طیفسنجی بافت پوست با دوربین فراطیفی (Hyperspectral) به عنوان روش غیر مخربی است که علاوه بر تشخیص پارامترهای پوستی،
میزان و نقش این پارامترها در برابر
بیماریها و مشکلات پوستی را هم میتوان بررسی کرد. ملانین و هموگلوبین که از پارامترهای مهم پوستی هستند
در برابر التهاب و کبودی بیشترین میزان تغییرات را دارند. ما در این مقاله با بررسی این پارامترها به درجه
بندی میزان التهاب و کبودی پوست میپردازیم.

کاربرد تصویر برداری فراطیفی برای شناسایی جوهر در اسناد دست نویس

برای اجرای صحیح قانون در اسناد و مدارک معتبر، تشخیص جوهر تبدیل به یک عامل مهم برای شناسایی اسناد جعلی شده است.در این مقاله برای تجزیه و تحلیل جوهر در اسناد دست نویس و سنجش نوع خودکار از رویکرد استفاده از تصویر برداری فراطیفی و طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان استفاده می شود.